Ny statistik från boverket och attefallshus.se visar på diskrepans mellan byggnadstyp och användning