Attefallshus.se har uppdaterat sin statistik för hur många attefallshus som byggs per år baserat på den årliga kommunenkäten som Boverket genomför. Statistiken stämmer inte överens med den statistik vi samlat in kring varför man bygger attefallshus.

Slutsatsen är att fler tänker bygga med den enklare standarden, sk. “komplementbyggnader”, men sedan likväl använda attefallshuset för uthyrning, boende eller åtminstone som gäststuga för temporärt boende. Här finns det ett behov/utrymme för förenkling.

Läs om skillnaderna mellan komplementbostad och komplementbyggnad här.

Uppdaterad statistik för hur många attefallshus som byggs

Det byggs mellan 5.000 och 6.000 attefallshus per år, där majoriteten byggs som komplementbyggnad (84% snitt sedan reformen infördes).

antal attefallshus per år
Antal attefallshus per år 2014 – 2019

Läs mer om hur statistiken skiljer sig mellan olika kommuner och län på här.

Uppdaterad statistik kring varför man bygger attefallshus

I en webbenkät har vi vid två tillfällen samlat in just användningsområde för attefallshus och båda dessa indikerar att minst 50% av de attefallshus som byggs är som gästhus, eller till uthyrning. Den senaste undersökningen genomförd på attefallshus.se (juni 2020), med frågan ”Vad ska du använda ditt attefallshus till?” indikerar följande användningsområden:

  • Gästhus: 29%
  • Extra yta för familjen: 26%
  • Till uthyrning: 24%
  • Garage: 9%
  • Kontor: 4%
  • Växthus: 2%
  • Annat: 8%

Totalt antal respondenter uppgick till 700.

Denna information går stick i stäv med det som Boverkets kommunenkät indikerar, och vår bedömning är att man helt enkelt rundar reglerna, för att själva ansökningsprocessen är för komplex. Den kritik som finns idag är delvis följande;

  • Ansökningsprocessen i princip lika komplex som ett vanligt bygglov
  • Tillgänglighetskraven alldeles för strikta för komplementbostadshus visavi komplementbyggnad där de saknas
  • Höga kostnader för själva anmälan till kommunen (vid komplementbostadshus krävs tekniskt samråd vilket dubblar avgiften visavi komplementbyggnad på vissa kommuner)

Nya regelförändringar och covid-19 gör siffrorna svåra att jämföra med innevarande år

From 1:a mars 2020 så får attefallshus byggas med 30 kvm om de byggs med boendestandard, sk komplementbostadshus. För attefallshus som går under klassificeringen komplementbyggnader får just nu bara byggas med 25 kvm.

Den 11:e juni föreslog civilutskottet att riksdagen ska godkänna utskottets förslag om ändring i PBL, plan och bygglagen. Ändringen föreslår att från 1:a augusti 2020 så får komplementbyggnader byggas med 30 kvm utan bygglov, jämfört med dagens regler om 25 kvm.  Attefallshus.se tror att Riksdagen kommer godkänna förslaget då utskottet är så enigt i frågan.

Båda dessa stora förändringar av attefallsreglerna gör att siffrorna blir svåra att jämföra mellan åren.

Lägg därtill covid-19 pandemin som inneburit ett ökat intresse för attefallshus. Man kan förvänta sig att när 2020 summeras så har det byggts fler attefallshus än 2019.  Annons

Liknande inlägg