Fråga från Thomas

Hej Micke

Vi har köpt en tomt (975kvm) med begränsad byggrätt, enligt planbestämmelserna får vi bygga ett hus på 60 kvm och det finns totalt 100 kvm gemensamt för komplementbyggnader som är för de 7 tomterna i området.
Vad gäller för attefallshus, omfattas de av de 100 kvm för komplementbyggnader som finns i planbestämmelserna?
Som exempel, kan vi bygga ett hus på 60 kvm med en attefallstillbyggnad på 15 kvm samt ett attefallshus på 30 kvm och en carport på 25 kvm som komplementbyggnad?

Svar från Micke

Hej Thomas,

det finns en skrivelse hos boverket kring avgränsning av byggreglerna för attefallshus. Dvs då de inte får byggas.
”att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området”

Står det så i din detaljplanen?

Begränsad byggrätt är annars något som styrs av detaljplanen. Och poängen med attefallshusreglerna är att dessa står över detaljplanen. Så utsikterna är goda om kommunen inte skrivit in det med attafallshus där. Det är ovanligt.

Jag hade överklagat till länsstyrelsen om kommunen säger nej.

Med vänlig hälsning, MickeAnnons