Fråga från Oskar

Hej, vi har en tomt som ligger utanför detaljplan men inom “sammanhållen bebyggelse” och inte omöjligt inom “en sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen” men det senare är lite oklart.

Frågan jag har är kort och gott: kan kommunen säga nej till att bygga ett attefallshus som ska användas som komplementbostadshus? Om ja, skulle det vara lättare eller svårare att omvandla en befintlig friggebod till ett sådant hus?

Med vänlig hälsning
Oskar

Svar från Micke

Hej Oskar,

Attefallslagen , om inget superspeciellt (ovanligt) är inskrivet i detaljplanen, står över detaljplanen och gäller för både detaljplanerat och inte detaljplanerat område.
Detta gäller om du har du ett en- eller tvåbostadhus och följer attefallsreglerna.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.se