Fråga från Timo

Hej,
Jag har tänkt bygga ett attefallshus som består av en förrådsdel samt en vedeldad bastu. Min fråga är vad det är för min.avstånd till befintligt garage med hänsyn till brandsäkerheten.
tack på förhand.

Mvh/
Timo Alvrud

Svar från Micke

Hej Timo ,

Detta rör brandsäkerhet mellan två komplementbyggnader som jag uppfattar det.
För reglerna mellan två komplementbyggnader räcker det att enbart ett av husens väggar (dvs en vägg på bägge husen) uppfyller brandkraven nedan.

Då är det väggarna, fönster och dörrar som ska uppfylla vissa krav på denna väggen.

Närheten styr helt och hållet.

Helt säkert uppfyllande av brandkraven oavsett avstånd
Vill man vara på säkra sidan så ska man ha brandklassning EI 30 i en av väggarna och på dörrarna samt ha brandsäkra fönster.

Avstånd mer än 8 m
Inga brandskyddsregler gäller mellan två komplementbyggnader.

Avstånd mindre än 8 m
Ju längre från husen står varandra desto enklare blir reglerna att uppfylla. En vägg behöver vara brandklassad enligt EI30 för hus som placeras mindre än 8 m från varandra.

Dörrar behöver vara EI30 klassade om husen står närmre än 5 m. Annars behöver de inte vara det.

Fönster bedöms på yta fönster och närhet.

  • Så för 5-7 m så får du ha max 4 m2 oklassade fönster
  • Så för 2-5 m så får du ha max 1 m2 oklassade fönster
  • Närmre än 2 m så får du inte ha några oklassade fönster

EI30 är en brandklassning
En brandklassning EI30 för en dörr eller vägg innebär att dörren eller fönstret ska stå emot en brand i minst 30 minuter. Det finns olika material som möjliggör att detta krav kan uppnås enklare. För en dörr behöver man beställa dörren med denna egenskap, men för en vägg så har byggmaterial såsom cembrit och gips bra brandegenskaper.

Brandklassade fönster
Ett brandklassat fönster får inte vara öppningsbart. Däremot kan det vara öppningsbart med specialverktyg, som inte får finnas fast på fönstret. Detta eftersom ett fönster som är öppnat gör så att branden kan spridas enklare.

Hoppas det svarade på din fråga.

Mvh Micke
Attefallshus.seAnnons