Fråga från Emilio

Hej,

Är det tillåtet att bygga delar av attefallstillbyggnaden på prickmark?
Med vänlig hälsning,

Svar från Micke

Hej Emilio,

Ja det är tillåtet om man följer de andra reglerna. Detta då prickad mark styrs i detaljplanen. Och attefallsreglerna står över detaljplanen.

Det kan finnas praktiska skäl till att marken är prickad. T.ex. att det går ledningar eller liknande.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons