Attefallstillbyggnad mot garage

Fråga från Emilio

Hej,
Jag undrar om det är tillåtet att bygga en attefallstillbyggnad på max 15kvm mellan hus och garage så att dessa sammankopplas. Tanken är inte att det ska gå att passera mellan hus och garange utan enbart en tillbyggnad så husets groventre blir större.

Svar från Micke

Hej Emilio,

Gråzon.
Du får bygga till ditt befintliga hus. Läs mer om tillbyggnad.
Men eftersom det bygger ihop dina hus så blir jag osäker. Du ändrar därmed dina hus (dvs en komplementbyggnad blir förändrat) då garaget byggs ihop med ditt bostadshus via att attefallshuset. Gråzon , där min bedömning är att du inte får göra detta.

Beklagar svävande svar. Inte fått denna fråga innan och inte läst något om det heller.

Med vänlig hälsning, Micke

Liknande inlägg