Fråga från Anna

Hej Micke,
Vi har ett hus från 20-talet som per idag har en tillbyggd farstu på ca 4 m2 i vinkel mot huset (enbart 1 vån på bottenplan) inom ramen för tillåten byggarea på tomten. Nu har vi ritat på ett förslag till attefallstillbyggnad som skulle innebära att vi bygger om den existerande farstun till en större glasveranda på bottenplan med en övervåning där det skulle bli ett sovrum. Vi undrar om vi kan utesluta den redan tillåtna utbyggnadsarean på 4m2 även på en ny övervåning, dvs. kan vi totalt sett bygga så att den nya utbyggnaden blir 4+7,5 m2 i två plan? Är det ett problem attefallstillbyggnaden smälter ihop med nuvarande tillbyggnad?
Tack på förhand!

Svar från Micke

Hej Anna,

Om jag förstår det rätt så får du då 2*7,5 kvm ny area plus 4m ovanför farstun. Då blir ytan större än 15 kvm som är reglerna för attefallstillbyggnad.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons