Konkurrerar befintligt förråd med attefallshus?

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X