Fråga från Harry

Hej, har byggt en 15kvm attefall tillbyggnad och endast skickat in anmälan till kommunen om tillbyggnad. Nu vill vi bygga balkong över/på tillbyggnaden. Vad gäller? Ny ansökan om balkong eller är det ok att bygga balkong med glasräcke/räcke över tillbyggnaden utan att ansöka om/lämna in bygganmälan?
Med vänlig hälsning, Harry

Svar från Micke

Hej Harry,

Det är från kommun till kommun hur detta bedöms. Jag hade kommunicerat med kommunen kring detta. Anledningen att jag är osäker är att MÖD (mark och miljödomstolen) flera gånger mig veterligen bedömt själva balkongen som en attefallstillbyggnad. Och reglerna är oklara. Vissa hävdar att väggarna gör att det är en tillbyggnad. Du ska bygga ovanpå tillbyggnaden förstår jag men reglerna är otydliga här. Och är de otydliga hade jag hellre föregripit situationen med ett bygglov.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons