Brandskydd avstånd till garage

Fråga från Hans

Hej, planerar att uppföra ett attefallshus som komplementbyggnad. Den kommer innehålla en vedeldad bastu, dusch och WC samt relax. Avståndet till bostadshus är 11m, Avstånd till garage 5m. Behöver jag beakta brandkrav eftersom attefallshuset hamnar närmare än 8m från garaget? Vilka åtgärder behövs? Avstånd mellan garaget och bostadshuset är 10m

Svar från Micke

Hej Hans,

Här finner du de brandregler som gäller
Det är när du bygger nära småhus som det bli känsligare och eftersom ditt avstånd till bostadshuset är 11 m så är det lugnt. Och som jag tolkar det behöver du inte fundera så mycket på detta då det är två komplementbyggnader som ligger relativt nära varandra.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden