Fråga från Mattias

Hej!
Vi har en stuga på strandtomt vid en insjö. Inga andra hus nära tomtgräns. Vi skulle vilja bygga ett attefallshus i närheten av vår befintliga stuga. På grund av tomtens storlek så behöver vi bygga cirka 20 meter från vattnet. Är det möjligt utifrån strandskyddet?

Mvh
Mattias Lindgren

Svar från Micke

Hej Mattias,

Attefallsreglerna står enligt lag över detaljplanen. Problemet för er är att strandskyddet också är en lag (miljöbalken och plan-och bygglagen). Så båda dessa lagar står över detaljplanen.

Enligt naturvårdsverket och boverket är det 100 m som gäller så 20 m blir svårt antar jag.
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8473-8.pdf?pid=4154
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Det är många i sverige som hatar detta då det hindrar dem rejält från att utnyttja sina tomter på ett bra sätt. Jag tar dock ingen parti för det bara säger att det är en både impopulär och populär lag.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons