Bygga attefallstillbyggnad nära garage

Fråga från Malin

Hej Micke!
Vi vill bygga en attefallstillbyggnad på en befintlig betongplatta som sammanbinder huvudbyggnaden och garaget. Uterummet vi har är trasigt och går inte att använda. Vi undrar hur nära garaget vi kan bygga en attefallstillbyggnad utan att det räknas som att vi bygger ihop huvudbyggnaden med garaget? Räcker det med centimeter eller pratar vi meter?
Vänliga hälsningar,
Malin

Svar från Micke

Hej Malin,

Det är inte bara attefallsreglerna som kliver in när man bygger nytt eller
bygger till så att man kommer mycket nära byggnader. Det är även brandkrav
i vissa fall. I ditt fall så är det en tillbyggnad mot komplementbyggnad.
Då är det enklare än om det varit komplementbostad som man bor i. Det beror
såklart på att risken för brand ökar med kök och liknande.

Skulle säga att det dock inte är klarställt hur nära som är nära. Tycker du
ska pröva att lägga den så nära som är praktiskt möjligt.

Denna länk kanske kan vara till någon hjälp ur ett brandperspektiv.
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/

Attefallstillbyggnader kräver alltid bygganmälan.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp

Köp ditt attefallshus till rabatterat pris!
Just nu 3 erbjudanden i fyndhörnan.

X