Fråga från Sören

var går gränsen för friggebod ang brandskydd till grannens friggebod

Svar från Micke

Hej Sören,

Det är Boverkets byggregler (kapitel BBR 5:61) som hanterar denna fråga.

Min uppfattning utifrån att försökt sätta mig in i detta är att friggebodar
inte omfattas av dessa regler (dvs komplementbyggnader om max 15 kvm).

Med Vänlig Hälsning
MickeAnnons