Fråga från Roland

Hej Micke,
Vi har på landet vad som väl kallas en komplementbyggnad, används lite som gästhus. Nu vill vi långtidsuthyra den till en person som dennes fritidsboende. Då skulle det väl klassas som ett komplementbostadshus. Kan det ha någon konsekvens framöver när det gäller bygglov och sånt om vi vill göra någon förändring på den här byggnaden, beroende på hur den klassas?

Svar från Micke

Hej Roland,

Om du gör om din komplementbyggnad till ett attefallshus så kan ingen på kommunen säga något om att få bo där eller inte. Men vet inte om det va din fråga?

Ska man regelmässigt hyra ut huset måste attefallshuset vara en komplementbostad. Och det är en process att få till det. Handikappanpassning mm.
I fritidsområden är det ofta lugnare med att slippa just handikapp och sånt (Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 6 §).

Men jag tänker försäkringar eller klagomål från grannar osv ifall något händer. Då vill man inte ha olovligen hyrt ut något som klassats som komplementbyggnad.

Lycka till nu med ditt projekt.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp TjälldenAnnons