Huvudsyftet med implementerandet av Attefallshusen är att det ska underlättas att bygga bostäder och därmed kräver de små husen inte bygglov. Planerade byggnationer av Attefallshus skall dock underrättas till Byggnadsnämnden genom att lämna in en anmälan vari ritningar, beskrivningar och andra relevanta uppgifter skall ingå.

Dåligt intresse för attefallshus initialt

Initialt när förslaget om Attefallshusen lades fram under 2014 var intresset enormt och Villaägarnas Riksförbund förutspådde att hundratusentals nya boenden kunde upprättas inom en snar framtid. Siffrorna från det första året var dock en besvikelse och gick i en helt annan riktning än förbundet hade trott. Folk var nämligen inte intresserade av att bygga bostäder för exempelvis uthyrning utan istället var det uterum, gäststugor och förråd som toppade listan.

Attefallshus Populära i Halland

Trots det svala intresset i övriga landet så visar statistiken att byggnationerna av Attefallshus blommar i Halland. Detta tros bero på flera saker, dels har flera av de halländska kommunerna varit väldigt positivt inställda till husen och dels finns intresset hos husägarna att bättre kunna inrymma familj och vänner under semestertider.

Vingåker tänjer på gränserna för attefallshus

Även i Vingåkers kommun ses Attefallshusen vara mer populära än på många andra håll men detta har förmodligen främst att göra med att kommunen har tänjt en aning på reglerna. Istället för att endast få bygga 25 kvadratmeter utan bygglov låter kommunen sina invånare bygga 40 kvadratmeter. Man resonerar som så att minivillor på 25 kvadratmeter knappast fungerar som ett praktiskt boende.

Ännu i sin vagga

Det är endast ett par år sedan förslaget om Attefallshusen lades fram och därmed är upplägget ännu i sin vagga. Husbyggnationer är stora projekt, även om det bara gäller ett 25 kvadratmeter stort modulhus, och det krävs därmed god planering för hur de ska genomföras ekonomiskt likväl som rent praktiskt. Med tiden kommer mer statistik om bygganmälningar att publiceras vilket bättre kan tala om i vilka kommuner som Attefallshusen är mest populära.

Liknande inlägg