Hur lång tid har man på sig att bygga sitt attefallshus?

Fråga från Erik

Hejsan.
I startbeskedet framgår att det krävs slutbesked, men finns det en tidsbegränsning på hur lång tid bygget får ta? Själva huset är klart men en del markarbete är kvar för att åstadkomma rätt yttermått och jag vågar inte be om slutbesked innan dess ifall de kommer och kontrollerar….

Svar från Micke

Hej Erik,

Tack för frågan!

Även om attefallshus är bygglovsbefriade, så krävs det att man göra en bygganmälan för att kommunen ska kunna övervaka pågående projekt.

Enligt Plan och Bygglagen, 10 kap. 25 § PBL (PBL) så gäller följande
“Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.”

Du behöver därför börja bygga max 2 år efter startbeskedet. Sedan behövs ett nytt tekniskt samråd. Men eftersom de flesta attefallshus idag är komplementbyggnader, där det tekniska samrådet inte alltid krävs av kommunerna, så kan du slippa ett sådant. Hör med din kommun.

Ha en fortsatt bra dag!

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden