Fråga från Johan

Hej,
Vill bygga en Attefallare i Sollentuna Kommun där källaren är 45 kvm. Den är under 0,6 meter över markytan och bör sålunda inte räknas med i BYA. Hela vår källare är under marknivå. Den större ytan kommer bland annat ligga under altanen.
Visst får man bygga en källare hur stor som helst till ett Attefallshus?

Svar från Micke

Hej Johan,

Det finns inga prejudikat på detta.
Sunt förnuft säger nej för min del. Jag hade inte vågat då det kan bli dyrt att rätta till källaren ifall något blir fel.

Med vänlig hälsning, MickeAnnons