Fråga från Stefan

Hej,
Är det möjligt att anlägga ett hus med ena långsidan samt halva kortsidorna med en gjuten/leka mur där marken ligger emot tex 1 m upp mot huset. Därefter ansluta en krypgrund (uteluftsventilerad) på den andra halvan av husgrunden?
Idealt byggs ju detta med platta på mark, men vill veta om ovan idé är möjlig och/eller om den medför en riskkonstruktion.
Det skall vara en Bolundare på sommarstället och anledning till denna idé är att vinna invändig takhöjd. Sedan ser vi praktiska fördelar med krypgrund (uppvärming, VA, el, etc.).

Med vänliga hälsningar

Stefan

Svar från Micke

Hej Stefan,

Uteluftsventilerade Krypgrunder fungerar fortfarande om de är välisolerade. Annars behövs avfuktare vilket känns b.

Med Vänlig Hälsningar
Mikael Asp