Fråga från Maria

Hej Micke,

Vi har fått avslag från kommunen på att bygga en carport 30m2 givet placeringen. Enligt motiveringen kommer carporten att skymma bostadshuset och inte passa in i området. Givet att marken sluttar och carportens nock blir i samma höjd som bostadshusets golv håller vi inte med i den motiveringen. Att carporten inte kommer ha solida väggar gör att den inte heller kommer sticka ut i omgivningen.

Finns det något vi kan göra i frågan? Reglerna känns väldigt subjektiva i frågan om placering.

Tack för hjälpen.

Svar från Micke

Hej Maria,

Reglerna är supertydliga och stadgade i lag.

Du har rätt att bygga 30 kvm attefallshus (carport inkluderat) så länge du följer attefallsreglerna.
Viktigt att inte ligga för nära tomtgräns utan grannarnas godkännande osv osv.
Se reglerna här.
Kan det vara så att du ligger mindre än 4.5 m från kommunens gata så kan det stämma som de säger.

Om du inte brutit mot reglerna (kolla speciellt avstånden som jag skriver om ovan ) så hade jag skriftligen meddelat kommunen att du kommer överklaga till länsstyrelsen. Så länge du följer reglerna är chanserna mycket stora att du kommer vinna där om det inte är en synnerligen speciell detaljplan. Det ska stå i detaljplanen att du bor i beskyddansvärd bebyggelse och helst reglera attefallshus. Det är dyrt för kommunerna att göra ändringar i detaljplaner så det är mycket mycket få detaljplaner som ändrats så.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons