Fråga från Allan

finns det en regel om avstånd till annat trähus på 8 meter

Svar från Micke

Hej Allan

Det var en ganska bred fråga.

Nej är det korta svaret om det relaterar till regler för just attefallshus. Det står ingenstans i attefallsreglerna om detta inom samma tomt variefall.
Sen kan ju en detaljplan eventuellt skriva in detta. Men då attefallsreglerna står över detaljplanen gäller det inte specifikt för attefallshus menar jag.

Men för t.ex. brandkrav gäller regler olika regler beroende på hur man får bygga i förhållande till varandra.
Men det är ingen bygglovsrelaterad fråga. Mer en konstruktionsfråga där det är högre krav att bygga nära hus ju närmre man bygger. Och det är tuffare regler för bostäder än för komplementbyggnader till exempel.
Se tabell här hos boverket som reglerar just avstånd och brandkrav.

Med Vänlig Hälsning Micke
Attefallshus.seAnnons