Spelar materialvalet roll för väggar och tak på attefallshus?

Attefallshus väggar och takFrågan i rubriken är kanske inte så okomplicerad som man först kan tro. Vissa skulle säga ja utan att tveka medan andra skulle rycka på axlarna och mumla något om att det nog beror på vad som är syftet med själva huset och precis så är det nog när man tänker efter.

Givetvis finns det anspråk som varje yttermaterial måste hålla. En yttervägg måste hålla ute kyla och fukt medan ett tak även måste leda bort väldigt mycket regn och snö under åren utan att släppa in något av det till den underliggande stommen.

Fasaden inte så viktig

Teoretiskt sett så går det att bygga en fasad i vilket material som helst. Huvudsaken är att det håller fukt och kyla stången vilket vissa material givetvis gör bättre än andra. När det kommer till byggandet av attefallshus så begränsas ofta valet av ytterpanel till det material som levereras med den byggsatsen eller det färdiga huset. Endast om man bestämt sig för att bygga hela attefallshuset utefter en egen ritning med frivirke så ställs man även inför valet av material till ytterpanel. Att färdiga hus och byggsatser därmed inte innebär val över huvud taget är dock en sanning med modifikation. Visserligen är materialet redan valt men ytterpanel levereras ofta helt obehandlad och för byggherren återstår fortfarande valet huruvida virket bara skall behandlas eller om det även skall målas och i så fall med vilken slags färg och i vilka färger?

Taket innebär många val

Där ytterväggarna innebär relativt få val för en byggherre så innebär taket ofta den raka motsatsen. Här spelar det heller ingen roll om man byggt hela huset själv eller om det levererats som byggsats. I en byggsats följer nämligen inte själva takbeklädnaden med utan, i de flesta fall, bara själva stommen som byggherren efter egen stil och smak sedan kan klä. Här spelar undermaterial en stor roll. Ofta passar ett slags material bättre än ett annat för en specifik takbeklädnad och det är därför bra att först besluta om denna. Vanligast är tegel, plåt eller papp. Alla tre yttermaterialen har olika egenskaper och passar bättre med en viss lutning eller i ett visst klimat. Skillnaden är relativt liten och i väldigt många fall så kan man välja fritt mellan dessa tre material. Där lutningen är mindre än 12 grader passar dock ingen bearbetad plåt och där stommen inte är tänkt att hålla höga vikter uppe är tegel kanske inte att föredra. Speciellt inte i ett område där det på vintern riskerar att komma mycket snö som i sin tur ökar vikten på taket ytterligare. Förutom de praktiska aspekterna så har man även de estetiska att ta hänsyn till. Tegel är snyggast, papp är billigast men ser också sämst ut. Vad man tillslut väljer är oftast en fråga om personlig smak. Men att säga att materialvalet inte spelar någon roll vore att fara med osanning.

Liknande inlägg