Fråga från Göte

Planerar att bygga en Atterfallsstuga som komplementhus på en redan strandlagsbefriad tomt. Är det tillåtet?

Svar från Micke

Hej Göte,

Lite ovanligt. Förekommer mig veterligen ibland t.ex. när man har konstgjorda sjöar. Detta är som jag ser det något som regleras i detaljplanen. För att något ska provas mot detaljplanen så krävs bygglov.

Så stämmer det du säger så bör du däremot få igenom bygglovet. Läs mer här om vad som gäller för att bygga i strandskydd.

Med Vänlig Hälsningar
Mikael Asp