Fråga från Erik

Av fuktskäl vill man få upp väggen från marken. Höjdbudgeten för friggebod är snålt tilltagen. Friggeboden ska normalt inte värmas men isoleras (95 eller120 mm, tjockare tar utrymme och blir snabbt dyrare) för att jämna ut inneklimat och tillåta tillfällig värmning. Platta på mark med socklar/spolkanter verkar passa bäst men hur få socklarna både bäriga, isolerande och avpassade till väggtjockleken?

Svar från Micke

Hej Erik,

Denna isolerade balk gillar jag. Den är 20 cm hög och har 18 cm isolering
inne i balken och är kringgjuten med fiberarmerad betong. Det gör balken
mycket stark

Då kan du antingen välja att gjuta invändigt eller skippa det (som man kan
göra i växthus med typ singel som golv) eller så bygger man bjälklag utanpå.

Här är en produktpresentation ifall du vill gjuta invändigt (upp till
sockelhöjd eller stanna lite nedanför för att få en högre sockel än golvets
höjd). Platta på mark

Här är en produktpresentation ifall du vill bygga med bjälklag men ändå
isolera grunden invändigt – den
kallas för hybridgrund.

Med Vänlig Hälsning
Mikael AspAnnons