Är min bilaga felaktig?

Fråga från Cecilia

Hej!

Har precis skrivit på ett köpekontrakt där det i bilagan står att ”Max en huvudbyggnad per tomtplats, dess yta högst 75kvm. Om byggnadsnämnden finner det förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av marken får till varje huvudbyggnad ett uthus uppföras. Dess yta max 25”.

Det verkar ju vara 30 som gäller numera.

Vänligen nybliven sommarstuge-ägare (som ska riva rucklet och bygga nytt)

Svar från Micke

Hej Cecilia,

Är huset klassificerat som ett “en eller flerbostadshus” så har man enlig lag rätt till 30 kvm attefallshus bygglovsfritt.

Vad byggnadsnämnden anser är då inte relevant eftersom denna lag står över detaljplanen om man håller sig till de regler som gäller för attefallshus.

Om huset inte är ett “en eller flerbostadshus” så får man kolla med kommunen vad detaljplanen säger.

Mvh Micke

Köp ditt attefallshus till rabatterat pris!
Just nu 3 erbjudanden i fyndhörnan.

X