Attefallshus 30 kvm – snart verklighet!

Sedan hösten 2017 har Boverket utrett förutsättningarna för större attefallshus om 30 kvm. Idag blev det känt att Boverket stöttar idén och skriver i sin rapport;

…anser Boverket att det finns förutsättningar att ändra den nuvarande storleksmässiga begränsningen av lovbefriade komplementbostadshus/komplementbyggnader i 9 kap 4 a § PBL från 25,0 till 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Det kan göra dem mer attraktiva att använda som bostad…

Läs rapporten från Boverket i sin helhet här. Detta år såklart positiva nyheter för villaägare som vill bygga attefallshus på sina tomter.

Attefallshus 30 kvm regler

Det bör dock förtydligas att attefallsåtgärderna, enligt Boverket, enbart avser kompletteringar till befintliga en- och tvåbostadshus. Boverket lyfter även fram att det nya lagförslaget bör utformas som så att den sammanlagda ytan (tidigare 25 attefallshus + 15 kvm skärmtak = 40 kvm bruttoarea) dock även fortsättningsvis ej får överstiga 40 kvm byggnadsarea tillsammans. Detta medför alltså en något större totalyta, men för attefallshuset enkom är ökningen stor.

Även bostadsministern vill se större attefallshus

– Attefallshusen var en bra idé men har inte gett så många nya bostäder som man förväntat sig. Jag hoppas nu att vi ska kunna genomföra de här förändringarna. Det skulle göra Attefallshusen mer attraktiva, hittills har de uppfattats som för små för att kunna fungera som en bra bostad, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Fotot i artikeln är från Sommarnöjens framtida kollektion av attefallshus 30 kvm.

Liknande inlägg