Fråga från Maria

Hej!
Jag vill låta bygga en atterfallare bakom en befintlig sommarstuga. Stugan ligger i ett Natura2000-område, i Sotenäs kommun. Påverkar Natura2000 mina möjligheter på något sätt?

Svar från Micke

Hej Maria ,
Tack för en intressant fråga. Inte fått den förut vilket är roligt då vi utvecklas då.

Svaret på din fråga är att det beror på. Det är i slutändan länsstyrelsen som avgör.

Det man gör är att ansöka om attefallshus till kommunen genom en så kallad bygganmälan. Då ska kommunen upplysa om några förhinder finns.

Enligt boverket så har Natura2000 vissa begränsningar när det gäller nya byggnader. Som jag uppfattar reglerna får inte attefallshuset på ett betydande sätt påverka miljön. Är det din uppfattning att huset påverkar miljön i ditt område? Tycker kommunen det och förhindrar ditt attefallshus kan du överklaga till länsstyrelsen. Där kommer det ta det slutgiltiga beslutet. Man kan överklaga till MÖD (mark och miljödomstolen ) i ett senare skede.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons