Fråga från Mats

Vad jag har förstått får man bygga ett eller flera attefallshus på sammanlagt max 30 m2 och en attfallstillbyggnad på max 15 m2 på prickad mark. Får man göra både och, så att den sammanlagda byggytan blir 45 m2?

Svar från Micke

Hej Mats ,

Det går bra. Dessa regler gäller var för sig.
Även friggeboden gäller, dvs max 15 kvm friggebod bygglovsfritt. Så faktiskt 45 + 15 bygglovsfria kvm om man räknar in friggeboden.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons