Attefallshus på högre mark

Fråga från Bengt

Hej Micke,

Har en stor tomt på mer än 3000 m2, bostadshuset ligger på den lägre delen av tomten. Den största delen av tomten är 3-4 meter högre markhöjd än där huset står. Bostadshuset är ett enplans med nockhöjd på gissningsvis ca 4.5m. Får jag placera ett attefall på den högre tomtmarken? Attefallshusets nockhöjd kommer då överstiga husets nockhöjd med flera meter. Har för mig att jag läst att attefall inte får vara högre än bostadshuset?

Svar från Micke

Hej Bengt ,

Det är enligt attefallsreglerna inga problem att placera attefallshuset högre än bostadshuset.
Attefallshuset måste dock placeras i anslutning till bostadshuset.
Höjdbegränsningen är 4 m utvändigt till högsta punkten.

De reglerna du jag tror du refererar till gäller för tillbyggnader till huvudhuset som också har 15 kvm bygglovsfritt.
Där får inte tillbyggnaden vara högre än bostadshuset.

Mvh Micke
Attefallshus.se