Attefallshuset nu verklighet – fritt fram att bygga från och med 2 juli 2014

Idag fattade riksdagen det mycket efterlängtade beslutet som formellt godkänner attefallshuset med klar majoritet. På riskdagens hemsida finns att läsa:

“Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014.”

Länk med protokoll med beslut, proposition, betänkanden etc. finns här,

Beslutet är efterlängtat och nu väntas hemmasnickrarna, husleverantörer och byggare få fullt upp. Men glöm inte att det krävs anmälan till kommunen innan byggstart!

Här finns flera olika attefallshus i olika utförande från olika tillverkare för inspiration eller inköp.

Bild i ingress: Sommarnöjen

Liknande inlägg