Från och med idag, 2 juli 2014 kan man äntligen börja bygga ett “attefallshus” utan bygglov om maximalt 25 kvm! Detta gäller för samtliga husägare som redan har ett en- eller tvåbostadshus. Men innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om du uppför Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter krävs även berörda grannars medgivande. Huset kan användas antingen som bostad eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Ett Attefallshus som ska användas som bostad ska följa Boverkets byggregler.

Nedan följer ett urval av olika attefallshus (kan ses i sin helhet här):

Bild i ingress: Sommarnöjen