attefallshus attefallshus

Attefallstillbyggnad beslut om byggnadsarea/bruttoarea

Fråga från Tobias
Vet du något om när det ska tas beslut om en ev förändring från bruttoarea till byggnadsarea för attefallstillbyggnader?
/Tobias

Svar från Micke
Hej Tobias,

Nej. Vet tyvärr inte mer om det annat än befintliga regler är bruttoarea.

Men om jag får spekulera ifall det är nära förestående eller inte…
Ambitionen med hela reformen är ju att skapa mer bostäder. Att då få in en ändring från bruttoyta till byggyta är nog inte högsta prio för regeringen/riksdagen kan jag tänka mig. Om man inte kan knyta det till mer faktiska bostäder på nåt sätt vilket känns mer långsökt än den reformen som nu gjorts (utökningen av attefallshus till 30 kvm).

Attefallshus.se förbereder en skrivelse i ärendet (förbättringar som vi skulle vilja se av attefallsreglerna) och då kommer detta vara med.

Mvh Micke