Fråga från Åsa

Hej!

Vi blev lite chockade över att vår kommun mäter avstånd på placering av atterfallshus från punkten som är längst bort på atterfallshuset. Vi trodde att man bara mätte den öppna ytan mellan båda husen. Stämmer detta?

Svar från Micke

Hej Åsa,

Var de allmänt negativa till ert attefallsbygge eller? För det är väl så
att vill en kommun av någon anledning stoppa ert bygge tar de till de “knep”
kring attefallsreglerna som de kan. Jag har inte hört om detta innan.

Finns ingen praxis vilket avstånd som gäller i antal meter. Övre gräns
enligt prejudicerande domar på 30 m. Det är vad jag sett.
Inte heller vilken del av huset man mäter till.

Med Vänlig Hälsning

MikaelAnnons