Fråga från Malin

Hej Micke!

Vi har ett gammalt bykhus som ligger 0,75 m från tomtgränsen. Tanken är att riva det och bygga ett Attefallshus på den befintliga betongplattan. Det nya Attefallshuset ska användas som komplementbyggnad.

Krävs grannens medgivande för att upprätta ett Attefallshus närmre än 4,5 m från tomtgränsen när det redan står ett befintligt hus på samma plats idag?

Tack för ditt svar!

Med vänliga hälsningar,
Malin

Svar från Micke

Hej Malin,

Hej Malin,

Du behöver både rivningslov och ofta också bygglov. För att se till att det nya huset följer detaljplanen.
Har därmed inte så mycket med attefallsreglerna att göra eftersom det är ett befintligt hus.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden