Fråga från Johan

Hejsan!
Precis varit i kontakt med min kommun gällande mitt garage vid sommarstugan.
Har ett befintligt garage idag på ca 30 m2 som jag vill göra om till komplementsbyggnad i form av fritidsbostad (ej permanentboende). Kändes som svaret jag otydligt. Först var det blankt nej, då byggnaden var uppfört för så länge sedan, vilket den inte är. När det undersökte lite till så var garaget uppfört 1995. Sedan var det att garaget stod på prickad mark ca 2 m från väg, men tolkar jag det rätt så faller det på Attefallsregler. Då kom nästa argument, att det hade begärts avvikelse för att det bara fick vara en byggnad på tomten. Då är min fråga, Kommer man någonstans med att hävda attefallsregler med att ändra om garaget till fritidsbostad? Garaget finns ju ändå uppbyggt på tomten.
Mvh
/Johan

Svar från Micke

Hej Johan

Tack för din fråga.
Har du bygglov på garaget som komplementbyggnad?

Om det inte finns bygglov så är det ju ett svartbygge.
Men svartbyggen kan inte tvingas av kommunen att rivas då huset är gammalt. Men då kan man få problem med kommunen så fort man vill göra något annat med huset. Som att bygga om det.

Jag vet faktiskt inte om man får ombilda svartbyggen till attefallshus. Har letat efter prejudicerande fall kring detta men inte hittat något.
Om det inte är ett svartbygge tycker jag inte kommunens argumentation håller ihop.

Med Vänlig Hälsning
MickeAnnons