Fråga från Pegos

Hej,
har diskussioner med byggnadsnämnden om detaljplanebestämmelserna hindrar mig att få bygglov för att bygga komplementsbostadshus/poolhus 0,5 m från tomtgränsen mot en privat granne? Den andra gränsen är mot naturmark, varför kommunen tydligen inte kan ge ett grannemedgivande i ett Attefallsärende, vilket den privata grannen har givit.

Jag ser inga hinder, då planbestämmelser endast skriver att garage/förråd ska vara 1 meter från tomtgränsen, ej något specifikt för alla typer av komplementsbyggnader/komplementsbostad. Dessutom har kommunen i samma område beviljat bygglov för en garage placerat i tomtgränsen.

Fastigheten det gäller är Linköping Rystads-Gärstad 8:48.

Tack på förhand!

Mvh/Pegos

Svar från Micke

Hej Pegos ,

Så detta är inte ett attefallshus, eller hur stor är komplementbyggnaden?

Om det inte är ett attefallshus, så gäller inte de reglerna. Då behöver man bygglov och där styr detaljplanen.
Hur nära man får bygga styrs där. Vill kommunen gå utanför detta behöver de ta upp detta med byggnadsnämnden som kan göra avsteg från detaljplanen om man har bra argument.
Vet inte om jag kan svara bättre än så.

Med vänlig hälsning
Micke
Attefallshus.seAnnons