Fråga från Anonym

Hej Micke,

Ser att du tidigare sagt att det är ok att bygga dels en attefallstillbyggnad och sedan ett attefallshus. Min kommun där jag bor säger att det inte är OK. Har du några tips?

Tacksam för hjälp!

Svar från Micke

Hej,

På boverkets hemsida tycker jag det är rätt tydligt.

Här står om attefallstillbyggnader!
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/(se stycket under Vad är attefallstillbyggnad?)

Här står om attefallshus!
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/attefallshus/(se stycket under ”Vad är attefallshus?”)

Ingenstans står det att dessa inte får kombineras. Och de är rätt tydliga med vad man får och inte får kombinera, grannars medgivande om man bygger i tomtgräns osv.

Men du behöver ju uppfylla reglerna. Dvs det ska vara klassat som ett en eller tvåbostadshus vilket jag menar att fritidshus är för det finns ingen sådan klassificering längre – småhus är en eller tvåbostadshus). Och du får inte strida mot andra regler såsom strandskydd (som inte är detaljplan utan lag).

Läs även undantagen på sidan. Det finns specialfall där man i detaljplan stiftat hårdare regler. Be därför kommunen om information kring varför de gör avslag. Mot bakgrund av vad. Isåfall gäller det antingen attefallshuset, eller attefallstillbyggnaden. Själva kombon är inte diskussionen menar jag.

Bråkar kommunen om detta så får överklaga till länsrätten. Enligt hur jag förstår reglerna (jobbat med det ett antal år nu) så har du rätten på din sida om de övriga reglerna är uppfyllda.

Nya och då ofta osäkra bygglovshandläggare/bygginspektörer har inte alltid koll på dessa regler. Om du läser runt lite på sidan så ser du att jag rätt ofta får frågor där kommuner tar strid utan stöd i lagen.

Lycka till!

Med Vänlig Hälsning

Mikael Asp-Tjällden
Attefallshus.seAnnons