Fråga från Simon

Hej Micke!

Vi har tre takkupor på ena långsidan av vårt hus. På andra långsidan är det inga takkupor, bara tak med 45 grader lutning. Funderar på om det i mitten på långsidan utan takkupor går att göra en tillbyggnad i form av en frontespis som faller under «attefallstillbyggnad»? Huset är förberett konstruktionsmässigt för att kunna sätta dit en frontespis, så tillbyggnaden skulle inte innebära ändring i bärande konstruktion. Däremot behöver en del av taket brytas upp (just där frontespisen ska vara). Kan man göra hela åtgärden under attefallstillbyggnad eller kan kommunen komma att krävas bygglov också då exempelvis husets utseende ändras? I övrigt är den placerad mer än 4,5m till granne, mindre än 15kvm BTA, lägre än befintligt taknock och ej inom område med värdefull bebyggelse. Mvh, Simon

Svar från Micke

Hej Simon,

Detta faller inom attefallsreglerna för tillbyggnad så det ska gå bra! Trevlig helg!

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons