Fråga från Sigmund

Hej Micke,

Undrar om du kan svara mig på om man kan nekas att bygga en souterränglösning? Jag har en tomt som lämpar sig för detta och vill lägga ett attefalls komplementbyggnad på 30 kvm intill mitt befintliga hus. Vi får endast bygga 60 kvm enl detaljplan och källare ej tillåten. Men jag trodde att attefall gick utanför detaljplanen. Dock svarar bygglovshandläggaren att det inte är tillåtet att göra en souterränglösning för att planen säger att jag ej får ha källare. Tacksam för ditt svar. Mvh Sigmund

Svar från Micke

Hej Sigmund,

Mycket intressant fråga.

Min åsikt är för dig så är det viktiga att attefallsreglerna står över detaljplanen. Där har kommunen reglerat detta och det gör att du inte
omfattas av dessa regler. Attefallsreglerna är tydliga med att källare får finnas. Ingen begränsning nedåt i reglerna så länge det är praktiskt möjligt. Typ att det inte hindras av högt grundvatten eller liknande. Tro mig , du vill inte ha källare i område med högt grundvatten så där menar kommunen mest väl.

Så skulle kommunen neka dig tillstånd så är chanserna enligt mig höga att du får rätt vid överklagande till länsstyrelsen. Om inte så får du återkomma till mig så jag kan sprida denna erfarenhet till andra. Jag har flera gånger uppmanat personer i denna frågespalt rådet att berätta för kommunen att du kommer överklaga. Flera gånger har då kommunen gett med sig för de vet om att de har fel. Min åsikt är att attefallsreglerna sticker i kommunernas ögon eftersom de går förbi detaljplanen som de ju bestämmer över. Deras makt minskar därmed vilket de inte gillar.

Lycka till nu.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons