Kan suterränglösning strida mot detaljplan?

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X