Fråga från Jimmy

Hej Micke.

Jag skall bygga ett attefall på ett snett lutande massivt berg. Problemet som uppstår då är att ena hörnet på komplementbyggnaden blir 5cm från berg och andra ca 80 cm från berg. Bygghöjden med denna komplementbyggnad som i sig är 3,85m blir då svår att få till medelmarknivå till nock under 4m. Min fråga är då om det är ok enligt regler att fylla på med grus runt huset så det blir max 4m till nock utan bygg/marklov?
Andra frågan är om man får bygga altan på två sidor om denna 30 kvadratare ca 2,5m ut utan bygglov?
Det ligger utanför prickad mark.

Svar från Micke

Hej Jimmy,

Det ska gå bra att fyll upp med lite makadam menar jag om så görs litegrann. Ändrar man hela tomtens utformning på ett betydande sätt så är det bygglovspliktigt ofta (marklov kallas det för också).
Altaner är normalt sett ok om man inte förändrar marknivån. Men som sagt kommunerna kan ha specificerat andra mer detaljerade regler i din detaljplan. Dock ska det inte vara några problem förutsatt att huset klassas som ett komplementbostadshus, och inte som komplementbyggnad.

Men för komplementbyggnader kan bygglov krävas om så specificeras i detaljplanen. Kolla vad som gäller i din detaljplan.

Med vänlig hälsning, MickeAnnons