Prickmark attefallshus

Fråga från Eva

Får man bygga Attefallshus på prickmark, t.ex 6 m bred prickmark och ahuset går in med ena hörnet på prickmarken och hamnar 1,5 m från tomtgräns. Grannen har lämnat sitt medgivande till närmare än 4,5 m

Svar från Micke

Hej Eva,

Reglerna är tydliga enligt mig.
* Attefallsreglerna står över detaljplanen där prickade marken finns
angiven
* Attefallsreglerna gäller bara om man följer reglerna 😊 – och det
gör ni om ni har skriftligt medgivande.

Har dock från besökare hört att kommunen ofta bråkar kring just attefallsreglerna och prickad mark trots detta.
Beror på hur erfarna handläggarna är (oerfarna skapar mest problem enligt
mig då de är rädda att göra fel).

Med Vänlig Hälsning

Mikael Asp

Attefallshus.se
m: 072-160 00 09

Just nu har vi 2 visningshus i fyndhörnan.

X