Nu förbereder den nya regeringen striktare regler kring attefallshus som gynnar attefallshus-aktörer som säljer fabricerade modeller, men missgynnar hemmasnickare.

Regeringen har lagt fram ett förslag om ett reviderat regelverk för attefallshus. Det nuvarande regelverket uppges vara luddigt och svårtytt för kommunerna – inte ens Boverket har alla svar. Men med det nya lagförslaget på plats ska det bli tydligt vad som gäller i alla situationer.

Läs mer här.

Liknande inlägg