Fråga från Kari

Hej Micke!
Vi funderar på att bygga ett garage på 54 m (som en förlängning av gaveln på vår nuvarande villa). Garagebyggnaden kräver bygglov, vilket vi räknar med att få beviljat. Vidare önskar vi utöka garagets byggarea på längden med en Attefallstillbyggnad på 15 m2 (dvs 54+15 = 69 m2).

Normalt skulle man troligen först bygga garaget på 54 m2, riva gavelväggen (med stora garageportar) och förlänga garaget med Attefallstillbyggnaden med en ny gavelvägg och återmontera garageportarna, för att erhålla 69 m2.

Kan vi istället först bygga en enkel Attefallstillbyggnad med tak och sidoväggar (ingen gavelvägg) och sedan förlänga denna Attefallstillbyggnad med garaget – tak, sidoväggar och gavelvägg med garageportar?

Hittar ingen info på Boverkets sida om att bygga till en godkänd Attefallstillbyggnad med en ny byggnad.

Tack för ditt bidrag i denna knepiga Attefallstillbyggnadsfråga!

/Mvh “Största möjliga Garage”

Svar från Micke

Hej Kari

Som jag förstår din fråga så får du bygga till din attefallstillbyggnad så länge du söker bygglov. Du kan dock få avslag då pga byggarea och liknande.
Om du däremot bygger omvänt. Först söker bygglovet på garagetillbyggnaden. Sen gör en attefallstillbyggnad så bör det gå.

Hoppas det svarade på din fråga.

Mvh Micke
Attefallshus.se