När man ska bygga ett Attefallshus så finns det en del regler som det kan vara av intresse att känna till både när det gäller byggnationen men också till exempel indragning av vatten, el och avlopp.

Komplementhus om 25 kvm

Det kan vara bra att veta att ett Attefallshus räknas som ett komplementhus och kan vara antingen ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad som max får vara 4 meter högt och 25 kvadratmeter stort. Som komplementbyggnad räknas användandet av huset som exempelvis garage eller förråd. Själva huset kan köpas antingen nyckelfärdigt eller så kan man anlita en byggfirma. Det går också bra att bygga huset själv. Många tycker att det är smidigt att köpa nyckelfärdiga hus då man snabbt kan flytta in, börja möblera och använda huset direkt.

Bygganmälan och byggregler

Det behövs inget bygglov för att bygga ett Attefallshus men man behöver lämna in en bygganmälan till byggnadsnämnden. Handläggningstiden varierar men det brukar ta några veckor att få klartecken från kommunen och ett startdatum för byggnationen att sätta igång. Vidare kan den som har en tomt med befintligt bostadshus eller tvåbostadshus bygga sig ett Attefallshus. Det viktigaste är att fundera kring funktionen, dvs. om huset ska fungera som bostad eller garage eftersom byggnaden måste följa Boverkets regelverk för bygg och konstruktion. Attefallshuset får heller inte byggas samman med boningshuset och det får inte ligga närmre än 4.5 meter från tomtgränsen. Om man inte följer reglerna och lämnar in bygganmälan räknas byggnationen som ett svartbygge.

Vatten, el och avlopp

Det kan vara bra att tänka på att priset för att koppla in vattnet beror på hur långt det ligger från övriga byggnader och vattenanslutningar. Priset som kommunen tar för anslutningen brukar ligga på mellan 5.000-50.000 kr, men sedan tillkommer kostnader för material och maskiner. Vidare så bör elinstallationen göras av en behörig elektriker för att vara på den säkra sidan och kostanden varierar.

I fråga om anläggandet av avlopp så kan det vara bra att sätta sig in i hemkommunens krav för avloppsanläggningar om du har enskilt avlopp. För kommunalt vatten och avlopp gäller att man ansluter Attefallshuset men ansöker om ny lägenhetsavgift.