Fråga från Sonnie

Hej.
Vad krävs för att omvandla en redan befintlig komplemnetbyggnad på 25kvm till ett komplementbostadshus?
Huset har redan kök, toalett, dusch, sovloft etc.
Det är ritat av arkitekt, byggt som ett riktigt hus med platta på mark, golvvärme, väggar av isolerade lecablock, dubbelfalsat plåttak med PIR isolering etc.
Ska omvandlas från gäststuga till permanentboende.
Behöver man gå igenom hela processen igen med nya ritningar, beställa Geodata med lägeskontroll, utstakning mm eller räcker det att skicka in om att omvandla för nytt ändamål så som permanentboende?

Svar från Micke

Hej Sonnie,

Det är en helt annan process vid byggnaden av ett komplementbostadshus jämfört med komplementbyggnad. Man går vid nybyggnationen igenom en kontrollplan som ska vara uppfylld. Där ställs rätt höga krav på standarden i huset kring allt från fukt, lukt, brand, tillgänglighet mm (boverkets byggregler – BBR). Men även att konstruktionen uppfyller nödvändiga
konstruktionsregler (eks).

Du behöver göra en anmälan till kommunen att du vill göra ändringen. Sedan kommer du enligt boverkets hemsida behöva se till att komplementbostadshuset uppfyller lovbefrielsen (!?!). Detta till alla krav jag nämnt ovan som gäller för bostäder. Hur kommunernas process för att fixa detta i efterhand vet jag faktiskt inte. Dvs hur ser processen ut för det man gått igenom vid nybyggnation då man ju går igenom ett stort antal steg som börjar med tekniskt samråd där kontrollansvarig kan krävas , MASSA ritningar ska tas fram från diverse konstruktörer, brandingenjörer mm. Som sagt har jag inte omvandlat så själv så det blir intresssant att följa din resa. Maila mig gärna om hur det gick för dig.

Ifall det är vissa saker som behöver åtgärdas så är det enligt min erfarenhet det som kostar mest att fixa
1) brandkraven
2) tillgänglighetskraven

Det är som bekant alltid enklare att fixa något medans man bygger jämfört med efteråt. Så allt beror på hur ditt hus byggdes i förhållande till kraven. Men även läget av ditt hus jämfört med andra hus. Se här exempelvis på olika brandregler beroende på hur nära hus ligger.

Lycka till nu!

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-TjälldenAnnons