Anmälan eller bygglov

Fråga från Per

Om jag bygger ett uterum mot befintligt hus, mindre än 15m2,(ej högt). Det hamnar då med en vägg ca 4m från tomtgräns. Området är detsljplanelagt. Utanför tomtgränsen är det ca 0,5 gräs och därefter en parallell gång/cykelväg, allt ägs av kommunen. Krävs då enbart anmälan eller krävs bygglov pga det är kommunen/detaljplanelagt?

Svar från Micke

Hej Per,

Kommunerna säger enligt min erfarenhet ALLTID nej till sådana förslag. Det blir bygglov då det är svårt att få igenom pga närmre tomtgräns och det inte finns en granne förutom kommunen.

Kan du öka avståndet så det ligger exakt 4,5 m går det under attefallsreglerna. Annars inte.

Med Vänlig Hälsning
Mikael Asp-Tjällden