Fråga från Anders

Är en Attefalls anmälan bara ett annat namn på en vanlig bygglovsanmälan ? min kommun vill ha in underlag för allt Markritning, husritning, planritning, ny fasadritning, material grovlek mm.
Tillbyggnaden är 3,5 kvm under befintligt tak

Svar från Micke

Hej Anders ,

Nej dessa ritningar har inget med bygglovet att göra.
Jag förstår förvirringen men det är stor skillnad. De får ju enligt lag inte säga nej till ditt attefallshus om det uppfyller reglerna. Bygglovet provar din tänkta byggnad mot detaljplanen. Enligt lag ska denna process inte göras om du uppfyller reglerna som sagt.

De ritningar som kommunen kräver in nu av dig är de ritningar man normalt behöver införskaffa så att de finns tillhanda vid det tekniska samrådet/startmötet. Efter startmötet när kommunerna godkänt ritningarna får man startbesked. Här kan kommunerna skilja sig åt hur de kräver in ritningarna.

Attefallsreglerna gör det enklare att få OK på sin byggnad, men reglerar inte själva byggandet. Där styr fortfarande BBR.
Det är dock skillnad i BBR på komplementbostadshus (som krävs vid 30 kvm) jmf med komplementbyggnad. Där är regelverket för komplementbostadshus mer omfattande.

Mvh Micke
Attefallshus.se