Attefallstillbygnad utanför detaljplanerat område

Fråga från Susanna

Vi söker bygglov för att bygga nytt hus istället för befintligt fritidshus med havsgräns. Det är ett fritidshusområde med ett antal permanentbostäder och vi tänker flytta dit permanent..
Handläggare tänker inte godkänna BTA över 150 varför huset har minskats och uterum tagits bort..
Eksjöhus säger att vi kan lägga till uterummet som en Attefallstillbyggnad..
Detta är utanför detaljplanerat område..Finns det några hinder att uppföra attefallstillbyggnad då? Och vad vi förstår kan kommunen isåfall inte neka sådant, stämmer det?
Vi tänker isåfall gjuta platta till uterummet samtidigt som huset.. finns det några hinder för det?
Och utbyggnaden är inritad i ansökan om strandskyddsdispens..
Mvh Susanna

Svar från Micke

Hej Susanna ,

Det är normalt superpetigt när man påbörjar projekt. Det får man inte göra utan att man fått startbesked. Gäller även bygganmälningar som man behöver för attefallsrelaterade projekt.

I ditt fall måste bostadshuset byggas helt klart innan du kan påbörja tillbyggnaden. Då är det ju lurigt om ni börjar gjuta grunden för något ni inte har sökt för ännu. Markarbetet tror jag är lugnt vilket är det dyra i sammanhanget. Kommunen kommer inte se skillnad på paddad fixad mark jmf med plan mark. Det är ju bara singel/makadam som jämnats till bredvid huset.

Men att gjuta grunden innan är inget jag rekommenderar.

När det kommer till utanför detaljplan så gäller samma attefallsregler som i detaljplanerat område.

Reglerna för strandskydd är en egen handläggning som sköts av länsstyrelsen. Det påverkar inte bygglovet annat än att ni fått ok på en större byggnad än det ni tänker bygga. Så hade jag gjort. När ni lämnar in bygganmälan så är det bara att hänvisa till att dispensen även gäller en tillbyggnad. Skulle inte tro att länsstyrelsen diskuterar exakt byggrätten för ditt hus med kommunen. Gör de det få ni väl ändra ritningen. Värt ett försök menar jag.

Med Vänlig Hälsning
Micke
Attefallshus.se

Liknande inlägg