Det är nu ett tag sedan de nya reglerna om utbyggnader och extra tillbyggnader infördes. Det som i folkmun kallas attefallshus är uppkallat efter Stefan Attefall som var bostadsminister då reglerna infördes under 2014.

De nya reglerna innebär att man får göra en extern tillbyggnad på upp till och med 25 kvadratmeter på sin tomt utan att behöva söka bygglov. Visserligen finns ett par regler att beakta innan man sätter igång med själva byggandet men det är fortfarande mycket lättare att idag bygga ett extra hus på sin tomt än det var innan reglerna infördes.

Vad finns det att tänka på innan man sätter igång och bygger attefallshus? Ett par saker som är bra att ha tänkt på innan man sätter igång beskrivs här nedan.

Är syftet en extra bostad, ett förråd eller kanske en gäststuga?

Ett attefallshus kan fylla många olika funktioner. Många har utnyttjat den nya möjligheten att utöka sin bebyggda yta genom att uppföra exempelvis ett garage, ett förråd, en gäststuga eller en extra bostad. Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad ett attefallshus kan användas till. Viktigt att tänka på är dock att syftet skall vara klart innan man börjar bygga, då olika ändamål kräver olika byggstandard.

Ett bostadshus har mycket högre krav på sig än till exempel ett kallförråd och det kan vara väldigt svårt att ändra i efterhand.

Ska man bygga attefallshus helt själv eller köpa en byggsats?

Ett husbygge är omfattande och krävande. Speciellt för den som har tummen mitt i handen. Som tur är så säljs ett väldigt stort urval av attefallshus både som byggsatser och som färdiga hus. Även om valet att bygga ett attefallshus helt ifrån grunden och den egna ritningen ger större valmöjligheter och frihet så är en byggsats inget dåligt alternativ. Det man får genom att köpa en byggsats är egentligen själva stommen till huset. Möjligheten att själv bestämma vilken takbeklädnad man skall ha, eller hur fönster och dörrar skall se ut har man fortfarande. För alla som inte arbetar professionellt med husbyggande rekommenderas alltid en byggsats eller ett helt nyckelfärdigt hus.

Välj byggmaterial till ett attefallshus mycket noga

Väldigt sällan bor man så långt ifrån andra människor att intrycket av ens nya hus inte spelar någon roll. För att behålla grannsämja samt det estetiska helhetsintrycket över bostadsområdet så är det en bra ide att välja material och färger noggrant så att det passar ihop med det befintliga huset på tomten. Har huvudbostadshuset ett tegeltak? Välj tegel för attefallshuset. Är bostadshuset målat rött? Välj även röd färg till attefallshuset. Det kan vara lockande att välja ett billigare material, speciellt om huset till exempel endast skall tjäna som förråd men för helhetsintryckets skull rekommenderas alltid materialval som harmoniserar med huvudbyggnaden.